Grey's Anatomy Men's Vortex 4-Pocket V-Neck Scrub Top
Grey's Anatomy Men's Vortex 4-Pocket V-Neck Scrub Top

Grey's Anatomy Men's Vortex 4-Pocket V-Neck Scrub Top

BOT040-01 XS

/


  • 50% Poly / 43% Rec Poly / 7% Spandex
  • 4-pocket

  • V-neck

  • Double chest pocket

  • On-seam side pockets

  • Angled seams